Szkolenia dla firm i instytucji oferujemy Państwu w trzech wariantach

I wariant
Czas trwania: 5 godzin
II wariant
Czas trwania: 8 godzin
III wariant
Czas trwania: 16 godzin

I wariant - Kurs 5 godzinny (jednodniowy) za szkoleniem,
w zależności od ilości grupy odpowiada 1-5 instruktorów

Zakres szkolenia

Lp. Temat wykładu
1 Podstawy prawne związane z udzielaniem pierwszej pomocy
2 Praktyczne wyposażenie apteczek, plecaków i toreb ratowniczych
3 Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym
4

Zabiegi resuscytacyjne

z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora (AED)
5 Postępowanie w stanach nagłych
- podejrzenie Ostrego Zespołu Wieńcowego
- zaburzenia glikemii
- podejrzenie udaru
- napad drgawkowy
6 Rany i urazy
7 Q&A – maksymalna ilość pytań do instruktorów

Instruktorzy posiadają uprawnienia medyczne oraz szerokie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i kursów ratowniczych. Dopasowują tematykę każdego zagadnienia do danej grupy odbiorców. Dodatkowo zobowiązują się odpowiedzieć na każde z Państwa pytań odnośnie udzielania pierwszej pomocy.

Po ukończeniu szkolenia każdy z kursantów otrzymuje imienne zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy, którego ważność wynosi 3 lata.

Koszt szkolenia jest ustalany indywidualnie z kierownikiem danego oddziału lub po kontakcie z biurem Grupy Ratowniczej w Łomży.

II wariant - Kurs 8 godzinny (jednodniowy) za szkoleniem,
w zależności od ilości grupy odpowiada 1-5 instruktorów

Zakres szkolenia

Lp. Temat wykładu
1 Podstawy prawne związane z udzielaniem pierwszej pomocy
2 Praktyczne wyposażenie apteczek, plecaków i toreb ratowniczych
3 Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym
4 Zabiegi resuscytacyjne z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora (AED)
5 Postępowanie w stanach nagłych
- podejrzenie Ostrego Zespołu Wieńcowego
- zaburzenia glikemii
- podejrzenie udaru
- napad drgawkowy
6 Rany i urazy
7 Postępowanie przy wypadku komunikacyjnym - ewakuacja poszkodowanego z pojazdu
8 Ćwiczenia z naciskiem na współpracę pracowników
9 Q&A – maksymalna ilość pytań do instruktorów

Instruktorzy posiadają uprawnienia medyczne oraz szerokie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i kursów ratowniczych. Dopasowują tematykę każdego zagadnienia do danej grupy odbiorców. Dodatkowo zobowiązują się odpowiedzieć na każde z Państwa pytań odnośnie udzielania pierwszej pomocy.

Po ukończeniu szkolenia każdy z kursantów otrzymuje imienne zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy, którego ważność wynosi 3 lata.

Koszt szkolenia jest ustalany indywidualnie z kierownikiem danego oddziału lub po kontakcie z biurem Grupy Ratowniczej w Łomży.

III wariant - Kurs 16 godzinny (dwudniowy) za szkoleniem,
w zależności od ilości grupy odpowiada 1-5 instruktorów + pozoranci

Dzień I: Cała tematyka II wariantu

Lp. Temat wykładu
1 Podstawy prawne związane z udzielaniem pierwszej pomocy
2 Praktyczne wyposażenie apteczek, plecaków i toreb ratowniczych
3 Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym
4 Zabiegi resuscytacyjne z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora (AED)
5 Postępowanie w stanach nagłych
- podejrzenie Ostrego Zespołu Wieńcowego
- zaburzenia glikemii
- podejrzenie udaru
- napad drgawkowy
6 Rany i urazy
7 Postępowanie przy wypadku komunikacyjnym - ewakuacja poszkodowanego z pojazdu
8 Ćwiczenia z naciskiem na współpracę pracowników
9 Q&A – maksymalna ilość pytań do instruktorów

Dzień II: powtórzenie materiału + Symulacje Ratownicze GRN

Symulacje Ratownicze GRN - kilka pozorowanych wypadków pod kątem specyfiki pracy danej firmy, wzbogaconych o efekty sztucznej krwi, dymu, reakcji prawdziwych pozorantów i innych pomysłów. Kursanci podzieleni na grupy, w których współpracują - mają za zadanie pokonać wszystkie stacje. Na każdej z nich czuwa instruktor, sprawdzający wykonane czynności. Na zakończenie każdej - rozmowa z kursantami na zasadach debriefingu.

Instruktorzy posiadają uprawnienia medyczne oraz szerokie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i kursów ratowniczych. Dopasowują tematykę każdego zagadnienia do danej grupy odbiorców. Dodatkowo zobowiązują się odpowiedzieć na każde z Państwa pytań odnośnie udzielania pierwszej pomocy.

Po ukończeniu szkolenia każdy z kursantów otrzymuje imienne zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy, którego ważność wynosi 3 lata.

Koszt szkolenia jest ustalany indywidualnie z kierownikiem danego oddziału lub po kontakcie z biurem Grupy Ratowniczej w Łomży.

Formularz kontaktowy

Zobacz więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w powyższym celu Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość jest Grupa Ratownicza Nadzieja (ul. Przykoszarowa 26, 18-403 Łomża). Podanie danych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na konieczności przetwarzania danych w celu udzielenia odpowiedzi. Dane osobowe będą przechowywane przez miesiąc od udzielenia odpowiedzi (w przypadku nienawiązania współpracy). W przypadku nawiązania współpracy Państwa dane mogą być przechowywane dłużej m.in. przez okresy dotyczące realizacji współpracy i wykonanie obowiązków prawnych z nią związanych. Dostęp do Państwa danych osobowych mają upoważnieni pracownicy stowarzyszenia oraz podmiotów obsługujących systemy informatyczne, w których przetwarzane są dane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez Grupę Ratowniczą Nadzieja danych osobowych mogą Państwo skontaktować za pomocą adresu e-mail biuro@grupanadzieja.pl. Przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
Wyślij wiadomość