Kurs Pierwszej Pomocy

Cele kursu:

  • nabycie wiedzy i umiejętności na temat udzielania pierwszej pomocy
  • omówienie sposobów reagowania na sytuacje zagrażające życiu lub zdrowiu
  • przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy
  • nabycie umiejętności praktycznych z zakresu postępowania z osobą znajdującą się w stanie zagrożenia zdrowia i życia

Dla kogo jest kurs?

Kurs pierwszej pomocy

skierowany jest do osób, które chciałyby poznać, nauczyć się lub przypomnieć zasady udzielania pierwszej pomocy. W trakcie szkolenia możliwe jest podjęcie zagadnień dotyczących reagowania na potencjalne zagrożenia i niebezpieczeństwa istniejące w danej firmie czy środowisku. Udzielona prawidłowo

pierwsza pomoc

uratowała życie niejednemu człowiekowi.

Czas trwania: 5 godzin

Miejsce szkoleń:

  • województwo podlaskie (m.in. Łomża, Białystok)
  • województwo mazowieckie (m. in. Warszawa, Ostrołęka)
  • województwo warmińsko-mazurskie (Olsztyn)
Kurs Pierwszej Pomocy Zapisz się już teraz!

Prowadzimy również kursy wyjazdowe na terenie całego kraju. Szkolimy w siedzibach urzędów, firm i instytucji.

Program kursu obejmuje:

Kurs pierwszej pomocy oparty jest o powszechnie obowiązujące standardy, wskazane w najnowszych Wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji.

Po zakończonym szkoleniu każdy z uczestników otrzymuje imienne zaświadczenie, którego ważność wynosi 3 lata.

Grupa Ratownicza jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i nadawania tytułu RATOWNIKA (wpisana jest do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Podlaskiego).

Zajęcia teoretyczne (2 godziny)

Zajęcia praktyczne (6 godzin)

Na zakończenie kursu przewidziany jest krótki egzamin testowy, na podstawie którego wydawane jest imienne zaświadczenie o ukończeniu podstawowego szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Zaświadczenie o ukończeniu danego kursu jest ważne 3 lata od daty wystawienia.

Grupa Ratownicza jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i nadawania tytułu ratownika (wpisana jest do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Podlaskiego).

Szczegółowy program kursu

Lp. Temat wykładu
1 Podstawy prawne związane z udzielaniem pierwszej pomocy
2 Praktyczne wyposażenie apteczek, plecaków i toreb ratowniczych
3 Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym
4

Zabiegi resuscytacyjne

z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora (AED)
5 Postępowanie w stanach nagłych
-

podejrzenie Ostrego Zespołu Wieńcowego


-

zaburzenia glikemii


-

podejrzenie udaru


-

napad drgawkowy

6 Rany i urazy
7 Q&A – maksymalna ilość pytań do instruktorów

Kadra szkoleniowa:

  • wykwalifikowani instruktorzy - ratownicy medyczni z doświadczeniem w pracy zespołów ratownictwa medycznego oraz realizacji programów w placówkach oświatowych
  • nadzór merytoryczny sprawują lekarze – członkowie Grupy Ratowniczej, między innymi krajowy konsultant w dziedzinie medycyny ratunkowej

Zajęcia praktyczne odbywają się z użyciem profesjonalnego sprzętu ratunkowego, na którym szkoleni są zawodowi ratownicy medyczni.

Ćwiczenia praktyczne prowadzone są w niewielkich, kilkuosobowych grupach z instruktorem, w celu lepszego przekazania i utrwalenia umiejętności manualnych u kursantów.

W cenę wliczony jest koszt przygotowania kursu, egzaminu oraz niezbędnych materiałów szkoleniowych.

Termin i warunki ustalane są indywidualnie z kierownikami oddziałów lub za pomocą formularza kontaktowego.

W ramach zadań statutowych, raz na kwartał, Grupa Ratownicza Nadzieja organizuje również nieodpłatne szkolenia z zakresu pierwszej pomocy! W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt.

Formularz kontaktowy

Zobacz więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w powyższym celu Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość jest Grupa Ratownicza Nadzieja (ul. Przykoszarowa 26, 18-403 Łomża). Podanie danych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na konieczności przetwarzania danych w celu udzielenia odpowiedzi. Dane osobowe będą przechowywane przez miesiąc od udzielenia odpowiedzi (w przypadku nienawiązania współpracy). W przypadku nawiązania współpracy Państwa dane mogą być przechowywane dłużej m.in. przez okresy dotyczące realizacji współpracy i wykonanie obowiązków prawnych z nią związanych. Dostęp do Państwa danych osobowych mają upoważnieni pracownicy stowarzyszenia oraz podmiotów obsługujących systemy informatyczne, w których przetwarzane są dane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez Grupę Ratowniczą Nadzieja danych osobowych mogą Państwo skontaktować za pomocą adresu e-mail biuro@grupanadzieja.pl. Przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
Wyślij wiadomość