​Pomocna dłoń w Ostrołęce

01.12.2018

27 listopada w Komendzie Miejskiej Policji w Ostrołęce pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Strażą Miejską, Państwową Straż Pożarną, Komendą Miejską Policji, Urzędem Miasta Ostrołęka oraz Grupą Ratowniczą "Nadzieja" zostało podpisane porozumienie "Pomocna dłoń", 

Ma ono na celu nieść pomoc osobom bezdomnym, która polegać będzie na udzieleniu potrzebnej pomocy.
Osoby potrzebujące będą również informowane o instytucjach pomocowych oraz możliwości skorzystania z ciepłych posiłków.

W każdy weekend nasi ratownicy wraz z policjantami z Komendy Miejskiej Policji będą jeździć na patrole po miejscach w których najczęściej gromadzą się i przebywają osoby bezdomne.

Zapraszamy do kontaktu

Grupa Ratownicza Nadzieja

Jednostka organizacyjna Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom "Nadzieja"

Telefon alarmowy: 600 100 406

E-mail: biuro@grupanadzieja.pl