Opłatek w Ostrołęce

20.12.2018

Kilkudziesięciu członków ostrołęckiej Nadziei zgromadziło się na spotkaniu opłatkowym w czwartek, 20 grudnia.
Grupa Nadzieja działa w Ostrołęce zaledwnie nieco ponad rok, a już może poszczycić się dużymi osiągnięciami. Niemal trzysta wyjazdów zespołów w roku 2018, ponad 370 osób, którym udzielano pierwszej pomocy oraz 4000 roboczogodzin pracy społecznej to potężny bilans, którym może się pochwalić młody oddział. A to wszystko dzięki niezwykłemu zaangażowaniu kierownika Nadziei w Ostrołęce strażaka-rat. Mariusza Zery i jego współpracowników. NIc dziwnego, że atmosfera spotkania opłatkowego była podniosła i pełna optymizmu. Taka ilość działań wymaga oczywiście wielkiego poświęcenia i wkładu pracy, dlatego Mariuszowi i jego ekipie składamy najszczersze wyrazy szacunku i uznania!

Zapraszamy do kontaktu

Grupa Ratownicza Nadzieja

Jednostka organizacyjna Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom "Nadzieja"

Telefon alarmowy: 600 100 406

E-mail: biuro@grupanadzieja.pl