Stomatolog i stany nagłe

09.03.2019

Nasz oddział białostocki, wspólnie z firmą Dentomax zorganizował 8-godzinny kurs przeprowadzony przez lekarzy i ratowników medycznych, podczas którego lekarze dentyści uczyli się postępowania w nagłych sytuacjach, jakie mogą przydarzyć się w trakcie wykonywania każdego zabiegu.
Zabiegi u lekarza dentysty, takie jak choćby standartowe leczenie zachowawcze, zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem nagłych zachorowań. Aby je minimalizować, zwłaszcza jeśli idzie o nagłe zatrzymanie krążenia przebiegające w różnych mechanizmach, nasi instrukotrzy, wspólnie z firmą Dentomax, przeprowadzili specjalistyczne szkolenie dla stomatologów. mamy nadzieję, że nabyta wiedza i umiejętności, będą używane jak najrzadziej. Dziękujemy też za współpracę firmie Dentomax i za udział tak wielu specjalistom z zakresu stomatologii. 

Zapraszamy do kontaktu

Grupa Ratownicza Nadzieja

Jednostka organizacyjna Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom "Nadzieja"

Telefon alarmowy: 600 100 406

E-mail: biuro@grupanadzieja.pl