Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Cele kursu:

  • przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej
  • utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy
  • zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy
  • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy
  • kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe
Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

KOSZT KURSU: OD 600 ZŁ/OSOBA

Zapisz się już teraz!

Dla kogo jest kurs?

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy skierowany jest przede wszystkim dla strażaków PSP i OSP, funkcjonariusz policji, straży granicznej, służby celnej, ratowników WOPR i GOPR oraz członków organizacji wspierający system Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Czas trwania: 66 godzin

Miejsce szkoleń:

  • województwo podlaskie (m.in. Łomża, Białystok)
  • województwo mazowieckie (m. in. Warszawa, Ostrołęka)

Prowadzimy również kursy wyjazdowe na terenie całego kraju.

Program kursu obejmuje:

Zajęcia teoretyczne (24 godziny)

Zajęcia praktyczne (41 godzin)

Program kursu jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych z użyciem nowoczesnych środków dydaktycznych.

Osoba która odbyła i ukończyła kurs egzaminem z wynikiem pozytywnym otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i nadaniu tytułu ratownika. Zaświadczenie o ukończeniu danego kursu jest ważne 3 lata od daty wystawienia.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU omówiony został w Załączniku numer 1 do Rozporządzenia kliknij, aby zobaczyć

Nasza Grupa Ratownicza, jako jednostka systemu ratownictwa medycznego otrzymała od Wojewody Podlaskiego stosowne zezwolenie na prowadzenie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i nadawania państwowego tytułu ratownika w myśl ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (decyzja ZK-II.6312.1.2013.IF).

Kadra szkoleniowa:

  • wykwalifikowani instruktorzy - ratownicy medyczni z doświadczeniem w pracy zespołów ratownictwa medycznego oraz realizacji programów w placówkach oświatowych
  • nadzór merytoryczny sprawują lekarze – członkowie Grupy Ratowniczej, między innymi krajowy konsultant w dziedzinie medycyny ratunkowej

Zajęcia praktyczne odbywają się z użyciem profesjonalnego sprzętu ratunkowego, na którym szkoleni są zawodowi ratownicy medyczni.

Ćwiczenia prowadzone są w niewielkich, kilkuosobowych grupach z instruktorem, w celu lepszego przekazania i utrwalenia umiejętności manualnych u kursantów.

Koszt kursu: od 600 zł/osoba.

W cenę wliczony jest koszt przygotowania kursu, egzaminu oraz niezbędnych materiałów szkoleniowych.

Koszt recertyfikacji kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy wynosi od 200 zł/os.

Recertyfikacja

musi odbyć się nie później niż 3 lata od dnia uzyskania tytułu ratownika.

Termin i warunki: ustalane indywidualnie pod numerem telefonu 606-246-522 lub za pomocą formularza kontaktowego.

Formularz kontaktowy

Zobacz więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w powyższym celu Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość jest Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „Nadzieja” (ul. Zawadzka 55, 18-400 Łomża). Podanie danych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na konieczności przetwarzania danych w celu udzielenia odpowiedzi. Dane osobowe będą przechowywane przez miesiąc od udzielenia odpowiedzi (w przypadku nienawiązania współpracy). W przypadku nawiązania współpracy Państwa dane mogą być przechowywane dłużej m.in. przez okresy dotyczące realizacji współpracy i wykonanie obowiązków prawnych z nią związanych. Dostęp do Państwa danych osobowych mają upoważnieni pracownicy stowarzyszenia oraz podmiotów obsługujących systemy informatyczne, w których przetwarzane są dane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „Nadzieja” danych osobowych mogą Państwo skontaktować za pomocą adresu e-mail biuro@grupanadzieja.pl. Przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
Wyślij wiadomość