Żywność trafiła do potrzebujących

20.12.2018

Po raz kolejny mieszkańcy Łomży wykazali się wielki sercem.
Od wielu lat Grupa Nadzieja razem z parafią Krzyża Świętego w Łomży prowadzi świąteczną zbiórkę żywności. W czasie rekolekcji parafialnych wierni przynoszą żywność do kościoła, gdzie jest przekazywana na potrzeby potrzebujących. Z uzyskanych w ten sposób produktów nasi ratownicy przygotowali w tym roku paczki. Zostały one dodatkowo wzbogacone o chemię gospodarstwoa domowego zakupioną w kwocie 1500 zł ze środków Grupy Ratowniczej. Udało się w ten sposób przygotować obfite paczki dla ponad 30 rodzin z terenu Łomży i okolic. Za wielkie serce dziękujemy!

Zapraszamy do kontaktu

Grupa Ratownicza Nadzieja

Jednostka organizacyjna Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom "Nadzieja"

Telefon alarmowy: 600 100 406

E-mail: biuro@grupanadzieja.pl