Wewnętrzne szkolenia w Nadziei

05.02.2019

Aż trzy formy wyjazdowe szkoleń dla ratowniczej młodzieży miały miejsce w czasie ferii zimowych na terneie województwa podlaskiego i mazowieckiego. 
Największym ze szkoleń, które miało miejsce w ciągu czterech dni ferii był wyjazd do ośrodka Caritas w Ptakach - Balikach. Ponad 55 uczestników i kilkunastu instruktorów ćwiczyło zajęcia z zakresu z kwalifikowanej pierwszej pomocy. Obok zajęć szkoleniowych młodzież miała okazję wyszaleć się w zimowej atmosferze kurpiowskich lasów i codziennie pomodlić się w czasie Eucharystii sprawowanej przez księży pracujących w naszych oddziałach. 
Podobnie było również ze szkoleniami prowadzonymi dla ratowników poszukiwawczy, z których najważniejsze - kończące półroczny cykl przygotowania kilkunastu nowych poszukiwawczy mialo miejsce w oddziale ostrołęckim na początku lutego. 
Ogółem ponad setka osób była zaangażowana w trwający trzy tygodnie cykl szkoleniowy ferii zimowych. 

Zapraszamy do kontaktu

Grupa Ratownicza Nadzieja

Oddział Centralny

Łomża, ul. Zawadzka 55

Telefon do biura: 600 100 692

Telefon alarmowy: 600 100 406

E-mail: biuro@grupanadzieja.pl