Nowy sprzęt dla Myszyńca

02.04.2019

Defibrylator AED i zestaw fantomów zasiliły myszyniecki oddział Grupy Nadzieja.

W niedzielę, 31 marca, w oddziale Grupy Ratowniczej Nadzieja w Myszyńcu dbyło się uroczyste przekazanie sprzętu, który został ufundowany przez Rycerzy Kolumba, sprzęt w postaci automatycznego defibrylatora zewnętrznego, oraz fantomów szkoleniowych. Automatyczny defibrylator będzie służył lokalnej społeczności i będzie dostępny dla wszystkich potrzebujących.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą którą celebrował ks. dr Radosław Kubeł prezes Grupy Ratowniczej Nadzieja, po mszy przed budynkiem bazyliki odbyło się oficjalne przekazanie sprzętu na ręce Kierownika GRN Myszyniec ks. Andrzeja Filipowskiego oraz naczelnika rat. Błażeja Dąbkowskiego. 
Grupa Ratownicza Nadzieja Myszyniec w swoich szeregach ma 28 osób w tym już 4 ratowników. Młodzi a jakże zdeterminowani do niesienia pomocy ludzie już mieli okazję brać czynny udział w działaniach poszukiwaczo-ratowniczych oraz w działaniach profilaktycznych z szeroko rozumianego bezpieczeństwa

W wydarzeniu udział wzięli, proboszcz Zbigniew Jaroszewski, ks. dr Radosław Kubeł prezes Grupy Ratowniczej Nadzieja, asp. szt. Mariusz Ślubecki, delegacja z OSP Myszyniec, prezes OSP Wydmusy, kierownik GRN Łomża, Kierownik GRN Ostrołęka

Zapraszamy do kontaktu

Grupa Ratownicza Nadzieja

Jednostka organizacyjna Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom "Nadzieja"

Telefon alarmowy: 600 100 406

E-mail: biuro@grupanadzieja.pl