Bogu na chwałę, ludziom na ratunek!

Fundacja „Żywa Nadzieja” istnieje od roku 2010.
Od samego początku ściśle współpracuje z Grupą Ratowniczą Nadzieja.

Fundacja Żywa Nadzieja

Celem działania Fundacji jest:

 • Wspieranie działalności społecznych organizacji ratowniczych lub innych, które w ramach swoich zadań ustawowych lub statutowych, są obowiązane do świadczenia pierwszej pomocy oraz pomocy medycznej
 • Wspieranie działalności jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
 • Niesienie pomocy społecznej dla ratowników medycznych i ratowników poszkodowanych w wypadkach
 • Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju i ochrony zdrowia oraz ratowania życia

Dane adresowe

Fundacja „Żywa Nadzieja”

18-403 Łomża, ul. Przykoszarowa 26

Numer konta: 08 1440 1101 0000 0000 1162 3007

Fundacja Żywa Nadzieja

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Organizowanie i finansowanie:
  1. zakupu specjalistycznego sprzętu oraz sprzętu medycznego służącego do prowadzenia medycznych czynności ratunkowych, udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy i pierwszej pomocy
  2. zakupu środków transportu z przeznaczeniem do przewozu ratowników, chorych lub rannych
  3. zakupu innego sprzętu medycznego, środków farmaceutycznych oraz opatrunkowych dla ratowania zdrowia lub życia
 • Udzielanie, organizowanie lub współorganizowanie pomocy społecznej
 • Finansowanie kosztów leczenia osób szczególnie zagrożonych utratą zdrowia lub życia
 • Inicjowanie i wspieranie działań edukacyjnych, przeprowadzaniu szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy
 • Uczestnictwo w organizacji programów i kampanii społecznych, edukacyjnych na rzecz ratownictwa medycznego i udzielania pierwszej pomocy
 • Działalność charytatywną polegającą na dofinansowywaniu inicjatyw związanych z ratownictwem medycznym i udzielaniem pierwszej pomocy

Poznaj nas bliżej!

Grupę Ratowniczą Nadzieja tworzą osoby, dla których najważniejsze jest dobro drugiego człowieka. Dowiedz się więcej o naszej działalności.

Strona używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.